Våre tjenester 

Plantevernbekjempelse/ Sprøyting

Vi tar brakking og bekjempelse mot uønsket vegetasjon.