Våre tjenester 

Linjerydding

Det er en av vår hovedgesjeft store deler av året. Vi har sertifisering for arbeid nær kraftledninger og kabler.
Vi har ansvarsforsikring og godkjenning av Sellica.