Oppdrag

Midt-Norsk Skogrydding as har spesialisert seg innen skogrydding langs vei, jernbane og kraftgater.
Vi utfører også små og store oppdrag innen tomterydding, flishugging, trefelling, trepleie og beskjæring, stubbefresing, etablering av grøntareal og sprøyting.
Firmaet har maskiner og utstyr som er effektive, og som tilfredsstiller krav til de forskjellige arbeidsoppgavene innen skogrydding.
Vi har godkjente arbeidsvarslingsplaner, skilt og sertifikater som er påbudt for rydding langs vei.

Maskinparken vår består av: tømmervogner, stubbfres, forskjellig sprøyteutstyr og flere typer flishuggere.
Alt fra liten flishugger for å ha på bil, til en større flishugger m/oppsamler(flisa) med kraninnmating, som i dag brukes til veirydding.

Firmaet ble opprettet i 2011, og har siden den gang fått gode rutiner og bred erfaring innen skogrydding. Firmaet har faste ansatte skogryddere og maskinførere, som har 10 – 25 års erfaring fra forskjellige typer skogryddingsoppdrag. Dette gir firmaet en solid kompetanse innenfor denne bransjen.

Vi har godkjente klatrekurs, lang beskjæringserfaring og har utført en rekke avanserte trefellingsjobber.
Våre medarbeidere er sertifisert, og har lang og bred erfaring innad i bransjen. Firmaet er tilsluttet Sellihca Kvalifiksjonsordning.

Våre maskiner

Valtra 214 direct , Heizohack 8-500k

Stubbefres FSI

Valtra 191 hitech , Heizohack 8-400k & 6-300K

Manuelle flishuggere

John Deere 1710D , Erjo 993 ( 550hk)

Tømmervogner