Våre tjenester

Veirydding i Trøndelag

Vi har lang erfaring med skogrydding langs vei. Det kan være behov for utsiktsrydding og eller trafikkoversikt/ trafikksikkerhet. De meste brukte arbeidsmetoder er bruk av flishugger og bortkjøring av større virke og flis hvor det er påkrevd.

Vi har erfaring i bratt og vanskelig terreng. Kurs i både fallsikring og klatring .

Linjerydding i Trøndelag

Det er en av vår hovedgesjeft store deler av året. Vi har sertifisering for arbeid nær kraftledninger og kabler.
Vi har ansvarsforsikring og godkjenning av Sellica.

Etablering og vedlikehold av grøntanlegg

Vi har garterfaglig bakgrunn for å utføre oppdragene, og tar små og store anlegg.

Tidligere oppdragstakere er Statens vegvesen, Trondheim Energikraft A/S, Selbu Kommune og flere private anlegg.

Flishugging i Trøndelag

Vi har flere flishuggere disponibel, og påtar oss hugging til alle formål, bla. til biobensel. Kan også levere ferdig biobrensel til avtalt pris. Vi tar alle flishuggingsoppdrag, og flisa kan bortkjøres eller legges igjen i naturen.

Trefelling i Trøndelag

Vi tar ned trær i by, hage, park, kirkegård eller ved kabler med mer, som må bort av forskjellige årsaker. Trær kan taes ned ved seksjonsfelling/ klatring eller som vanlig trefelling. Vi tar også ryddejobben . Har godkjente kurs og kunnskap for klatring i trær.

Trepleie i Trøndelag

Trær er en viktig del av landskapet, men trenger pleie jevnlig for å få det ideelle treet. Vi har erfaring og utdanning for å ta vare på alle typer trær. Med klatreteknikk og nøyaktig beskjæring, pleier vi treet på en skånsom måte.

Plantevernbekjempelse/ Sprøyting

Vi tar brakking og bekjempelse mot uønsket vegetasjon.