Våre tjenester 

Etablering og vedlikehold av grøntanlegg

Vi har arbeidere med garterfaglig bakgrunn for å utføre oppdragene, og tar små og store anlegg.

Tidligere oppdragstakere er Statens vegvesen, Trondheim Energikraft A/S, Selbu Kommune og flere private anlegg.