Våre tjenester 

Jernbanerydding

Vi har også utført en del skogrydding langs jernbaner, og har god erfaring og kjennskap
til dette. Våre ansatte har gjennomført kurs og sertifisering som kreves for slik type
arbeid